دسترسی سریع

گوسفندی

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

گوساله

مرغ

۳۱۰,۰۰۰ ریال
۴۱۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۴۱۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰,۰۰۰ ریال

ماهی

۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

متفرقه

در انبار موجود نمی باشد
۹۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۹۵۰,۰۰۰ ریال

سفارشی سازی محصول

 

هرطور که مایلید برش زده و بسته بندی میکنیم

آزمایشگاه شهر گوشت

 

شهر گوشت، اولین فروشگاه مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت

جدیدترین مقالات