آرشیو دسته بندی: فیله کردن گوشت

سینه مرغ را چگونه فیه کنیم؟

۱ – سینه مرغ را از سمتی که پوست دارد روی تخته برش قرار دهید. اگر [...]