آرشیو دسته بندی: فیله

صاف کردن فیله و راسته گوسفندی

مراحل ابتدا راسته را از پشت روی تخته کار خود بگذارید و با کارد تیز [...]