راه های ارتباطی با ما

 
آدرس ما: سبزوار خیابان ۲۴ متری انقلاب خیابان بوستان نبش بوستان ۴ شهر گوشت
تلفن تماس: ۰۵۱۴۴۶۶۹۰۰۳
مدیریت: ۰۹۱۵۷۰۱۵۳۰۸
امور مالی: ۰۹۳۸۱۹۲۵۱۷۱